Dostignuća Mladih

About us

Misija Dostignuća mladih u Crnoj Gori je razvoj preduzetničkog duha i načina života, te edukacija i promocija mladih preduzetnika kroz formalnu i neformalnu edukaciju sa ciljem promovisanja njihovih preduzetničkih poduhvata.

Member since 09.2023.

Contact information

Website: https://dostignucamladih.me

Team members

Filteri

Location


Filter by date range


Chat